bene-veni ad un e-horti

U fu mundi-viki (u-ci es a-nu boni ge-logi) nece habe u mundi, neutra, lingua. Anti-co plu skema de plu auxi-lingua ne habe skope de un in-habe de mu lingua. U krea-ergo pro un auxi-lingua es u nece-ra te sti u ma-boni e, plus, sti u ski-volu a plu-pe. Plu gravi qestio es, seqe-co; u-ci lingua pote dona qo-ra? qe reali es posi de dice panto-ra per id? e, a-fini, qo es u lingua, si ne qod gene dice per id? U neutra auxi-lingua ne habe solo plu lexi e regu; sed plu ge-lekto-ra, plu bio, plu lingua flori. Ka-co u-ci e-horti (u flori-lo) pa gene face.

Lekti ci plu ge-translati e idio literaturo: BIBLIOTEKO
Qe tu volu gene sko de Glosa? Tu pote ki ad plu-ci uti-ple e-pagina: glosa.org
Tu pote in-ki u Discord lali-lo de Glosa: veni a dice ko na :)